Антирейдерська коаліція

ПРО КОАЛІЦІЮ

Міжфракційне депутатське об’єднання «Антирейдерська коаліція» (далі – МДО «Антирейдерська коаліція») є об’єднанням народних депутатів України обраних до Верховної Ради України ІХ скликання.

1.2. Головною метою МДО «Антирейдерська коаліція» є об’єднання зусиль народних депутатів України в законодавчому забезпеченні основоположних прав власності, прав підприємницької діяльності, вільного вибору роду заняття.

1.3. Головними завданнями МДО «Антирейдерська коаліція» є:

- створення прозорих правил ведення господарської діяльності, формування нового інституційного середовища, сприятливого для реалізації принципу рівності всіх перед законом, недопущення будьяких проявів рейдерства.

- забезпечення дієвого депутатського, громадського і політичного контролю за дотриманням Конституції та законів України посадовими особами контролюючих органів та іншими представниками державних органів влади стосовно прав власників майна та бізнесу.

- захист бізнесу і прав власності від рейдерства та інших злочинних проявів;

- укріплення партнерських відносин між громадянами, суб’єктами господарювання та державою, залучення широких кіл громадськості в підготовці та обговоренні законодавства з питань спрощення ведення бізнесу в Україні.

1.4. У своїй діяльності МДО «Антирейдерська коаліція» керується Конституцією України, законом України «Про Регламент Верховної Ради України» та чинним законодавством України.

1.5. Порядок утворення та діяльності МДО «Антирейдерська коаліція», умови вступу депутата до МДО «Антирейдерська коаліція», його виходу чи виключення з нього визначаються чинним законодавством України, Регламентом Верховної Ради України та цим Положенням.

1.6. МДО «Антирейдерська коаліція» розпочинає свою діяльність після оголошення рішення про його створення на пленарному засіданні Верховної Ради України.

2. Порядок утворення та діяльності МДО «Антирейдерська коаліція»

2.1. МДО «Антирейдерська коаліція» утворюється з числа народних депутатів України, обраних до Верховної Ради України ІХ скликання, які виявили бажання об'єднатися у міжфракційне депутатське об’єднання на основі єдності поглядів щодо реалізації головної мети та завдань МДО «Антирейдерська коаліція».

2.2. Вступ депутата до МДО «Антирейдерська коаліція» є власним волевиявленням депутата на основі добровільно взятих на себе зобов’язань усіма доступними законними засобами сприяти реалізації головної мети та завдань об’єднання та здійснюється на підставі подання ним особистої заяви (окрім тих депутатів, які підписались під зверненням про створення МДО «Антирейдерська коаліція») про намір бути членом МДО «Антирейдерська коаліція» та визнання вимог цього Положення.

2.5. Прийняття нових членів МДО «Антирейдерська коаліція» відбувається на найближчих зборах, простою більшістю голосів.

2.5.1. У виключних випадках рішення про прийняття нового члену МДО «Антирейдерська коаліція» може бути прийняте Президією об’єднання, про що мають бути повідомлені всі члени МДО «Антирейдерська коаліція» на найближчих зборах.

2.6. Народний депутат України вважається прийнятим до складу МДО «Антирейдерська коаліція» з моменту публічного оголошення результатів голосування, складанням та винесенням відповідної постанови про членство.

2.7. Депутат може входити до складу будь якого іншого зареєстрованого міжфракційного депутатського об’єднання, якщо це не суперечить головній меті та завданням цього Положення.

2.8. Підставою для виходу зі складу МДО «Антирейдерська коаліція» є особиста заява депутата.

2.9. Підставою виключення депутата зі складу МДО «Антирейдерська коаліція» є порушення ним вимог цього Положення, виявлення фактів не сумісних з перебуванням у МДО «Антирейдерська коаліція». Рішення про виключення депутата з членів МДО приймається простою більшістю голосів членів МДО «Антирейдерська коаліція» під час чергових зборів об’єднання.

2.10. МДО «Антирейдерська коаліція» проводить свої збори відкрито і гласно. За рішенням більшості від складу МДО «Антирейдерська коаліція» можуть бути проведені закриті збори.

2.11. За необхідності, збори МДО «Антирейдерська коаліція» протоколюються. Протокол підписує Голова МДО «Антирейдерська коаліція».

2.12. Збори МДО «Антирейдерська коаліція» скликаються Головою МДО «Антирейдерська коаліція» за необхідністю, але не рідше одного разу на три місяці.

3. Керівні органи МДО «Антирейдерська коаліція»

3.1. Голова МДО «Антирейдерська коаліція» обирається серед членів МДО та має наступні повноваження:

- представляє МДО «Антирейдерська коаліція» у взаємовідносинах з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, громадськими організаціями, у міжнародних зв’язках тощо;

- скликає та веде засідання МДО «Антирейдерська коаліція»;

- підписує протоколи засідань МДО «Антирейдерська коаліція», видає доручення, підписує листи, звернення тощо;

- звітує про свою діяльність перед членами МДО «Антирейдерська коаліція»;

- формує консультативно-дорадчі органи МДО, які працюють виключно на громадських засадах при МДО.

3.2. Президія МДО «Антирейдерська коаліція» обирається на загальних зборах МДО «Антирейдерська коаліція» з членів МДО. Президія здійснює оперативне керівництво діяльністю об’єднання у період між зборами МДО «Антирейдерська коаліція». Президія МДО складається з Голови, Заступника голови та членів Президії.

3.3. Для забезпечення діяльності МДО «Антирейдерська коаліція» утворюється робочий орган – Секретаріат, який відповідає за підготовку матеріалів на розгляд Президії та технічну можливість для проведення її засідань Секретаріат МДО. До складу Секретаріату можуть входити помічники депутатів членів МДО «Антирейдерська коаліція».

4. Права та обов’язки членів МДО «Антирейдерська коаліція»

4.1. Беруть участь у зборах МДО «Антирейдерська коаліція».

4.2. Вносять пропозиції до питань, які розглядаються на зборах МДО «Антирейдерська коаліція», виступають з обґрунтуванням своєї пропозиції та висловлювати окрему думку стосовно рішення, за яке пропонується солідарне голосування.

4.3. Реалізують мету та завдання діяльності МДО «Антирейдерська коаліція».

4.4. Звертаються із запитами до будь-яких державних органів та приватних установ з питань отримання інформації за для реалізації мети діяльності МДО «Антирейдерська коаліція». Отриману інформацію передають до Секретаріату, для обробки та підготовки рішень МДО «Антирейдерська коаліція».

4.5. Представляють МДО «Антирейдерська коаліція» у відносинах з іншими міжфракційними депутатськими об'єднаннями.

4.6. Вносять на розгляд Президії питання, які потребують негайного реагування з боку МДО «Антирейдерська коаліція».

5. Внесення змін та доповнень до Положення

5.1. Зміни та доповнення до цього положення вносяться на розгляд членами МДО «Антирейдерська коаліція» під час чергових зборів.

5.2. Зміни та доповнення до цього положення мають бути попередньо опрацьовані Секретаріатом МДО «Антирейдерська коаліція».

5.3. Зміни та доповнення до цього положення приймаються простою більшістю голосів.